اخبار و تازه ها
  • ایجاد شبکه دانشگاههای پزشکی کشورهای اسلامی
    مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران از تایید پیش نویس طرح ایجاد شبکه دانشگاههای پزشکی کشورهای اسلامی خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان دبیرخانه این شبکه تعیین شد.
  • آغاز ثبت نام و ارسال مدارک کنکور ارشد پزشکي
    ثبت نام و ارسال مدارک در آزمون کارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشکي سال تحصيلي 91 - 90 از 4 اسفند آغاز شده و تا 24 اسفند ادامه دارد.
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه